Strona główna » Zmiany w dotacjach na pompy ciepła w 2024.

Zmiany w dotacjach na pompy ciepła w 2024.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działając w porozumieniu z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła, wypracował dodatkowe kryteria dla źródeł ciepła, które będą kwalifikowane do programu priorytetowego Czyste Powietrze. Te zmiany pociągają za sobą istotne modyfikacje założeń programu.

 1. Zmiany Wprowadzane przez NFOŚiGW
  • Celem tych zmian jest ochrona beneficjentów, zapewniając, że dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze będzie przysługiwać tylko dla pomp ciepła o potwierdzonej jakości, które zostaną wpisane na specjalną „uszczelnioną” listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).
 2. Wpływ Zmian na Rynek Kotłów
  • Analogiczne zasady będą miały zastosowanie do kotłów zgazowujących na drewno oraz kotłów na pellet drzewny. Tylko te, które znajdą się na liście ZUM, będą dopuszczalne do wyboru.
 3. Okres Przejściowy i Nowe Zasady
  • Mimo że zmiany zostały ogłoszone już w styczniu 2024 r., przewidziano okres przejściowy przed ich pełnym wejściem w życie. Nowe zasady dotyczące pomp ciepła zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r.
 4. Kwalifikacje do Programu Czyste Powietrze
  • Do dofinansowania zakwalifikują się tylko te pompy ciepła, które przejdą badania w niezależnych akredytowanych laboratoriach w EU lub EFTA. Badania muszą potwierdzić parametry techniczne wskazane w etykiecie energetycznej oraz spełnienie wymogów programu.
 5. Dokumentacja i Weryfikacja Pomp Ciepła
  • Wszystkie pompy ciepła obecnie wpisane na listę ZUM będą musiały uzupełnić dokumentację o raport z badań. Raport może być w innym języku niż polski, lecz musi zawierać skróconą wersję w języku polskim.
 6. Proces Weryfikacji w Okresie Przejściowym
  • Do 1 kwietnia 2024 r., IOŚ-PIB na zlecenie NFOŚiGW będzie weryfikował, czy pompy ciepła na liście ZUM spełniają nowe wymogi. Po tym terminie na liście znajdą się tylko te urządzenia, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji.
 7. Zasady Badania Typoszeregów Pomp Ciepła
  • W przypadku zgłaszania większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu do wpisu na listę ZUM, dopuszcza się przedstawienie badań dla całego typoszeregu.
 8. Nowe Wymogi Techniczne dla Pomp Ciepła i Kotłów
  • W zaktualizowanych załącznikach do programu Czyste Powietrze znajdą się nowe wymogi techniczne, które muszą być spełnione, aby pompa ciepła zakwalifikowała się do dofinansowania.
 9. Specyfikacje Dla Różnych Typów Pomp Ciepła
  • Pompa ciepła powietrze-woda, pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności, pompa ciepła powietrze-powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą spełniać określone wymagania klasy efektywności energetycznej oraz inne specyfikacje techniczne.
 10. Kotły Zgazowujące Drewno i Kotły na Pellet Drzewny
  • Podobnie jak pompy ciepła, te urządzenia będą musiały być wybierane wyłącznie z urządzeń wpisanych na listę ZUM, aby zapewnić zgodność z programem Czyste Powietrze.

Leave a Comment

Scroll to Top